Nieuwe bestuursleden

Afgelopen dinsdag hebben we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehad en naast de aftredende (en herkiesbare) bestuursleden waren er ook twee bestuursleden die wilden stoppen.

Tijdens de ALV is dit voorgelegd aan de leden, met de vraag of er mensen zich kandidaat wilden stellen.

Gelukkig hebben we twee leden zo enthousiast gevonden om het bestuur te komen versterken en dus heeft nu de volgende wisseling plaats gevonden:
Marja van Wijngaarden en Ina Zwartbol treden af als bestuurslid.
Henk van Driel en Joke Smitshoek treden toe als bestuurslid.

We willen Marja en Ina heel erg bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren, en we willen Henk en Joke van harte welkom heten bij het bestuur.