Hartstichting

Reanimatiepartner van de Hartstichting

Al meer dan 30 jaar maakt de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Momenteel op ruim 300 locaties in het land. De Hartstichting ondersteunt hen actief met lesboekjes, advies en voorlichting. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk, daardoor zijn de cursuskosten laag. Alle kosten zoals zaalhuur, administratiekosten, aanschaf en onderhoud materiaal en een onkostenvergoeding voor de instructeur, worden betaald uit bijdragen van de cursusdeelnemers.

Convenant

Een organisatie mag zich een ‘Reanimatiepartner van de Hartstichting’ noemen, nadat een convenant is ondertekend. Zo gaan de Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan. U kunt dit partnerschap herkennen aan het bovenstaande logo.

NRR gecertificeerd

Een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde instructeur begeleidt en ondersteunt u tijdens het leerproces dat uit een praktijk en een theoriegedeelte bestaat.

Lesboek

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het lesboek “Basale Reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillatie”. Dit is een uitgave van Nederlandse Reanimatieraad.

Voor wie?

Iedereen kan zich aanmelden voor een reanimatie en AED-cursus. Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Tijdens een reanimatiecursus leert u op een oefenpop wat u bij een hartstilstand moet doen.

Vergoeding cursussen zorgverzekeraars

De Hartstichting heeft geen afspraken gemaakt met zorgverzekeraars. Wel vergoeden een aantal zorgverzekeraars de (herhaling)cursus.

Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.
Meld u nu aan voor een reanimatiecursus en volg elk jaar een herhalingsles. Dan gaan de handelingen als vanzelf in geval van nood.

U leert hoe

    • u een hartstilstand herkent
    • het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert
    • moet reanimeren
    • de AED eruitziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet gebruiken

Waar en wanneer?

De cursus wordt gegeven in het Salvatori aan de Oude Havenweg 3 te Strijen.

Hou deze website of ons twitter-account in de gaten voor de aankondiging van een volgende cursus

Neem bij vragen via e-mail contact op.