Programma seizoen 2021/2022

Het programma voor het nieuwe seizoen is bekend.
U kunt dit vinden onder “Algemeen->Programma“.
De herhalingslessen beginnen op 5 oktober 2021 met een Algemene Leden Vergadering over 2020. Het jaar dat we eigenlijk over geslagen hebben, maar wel moeten bespreken.
Zo zijn er bijvoorbeeld 10 jubilarissen, die we niet mogen vergeten.

De lessen staan daarna allemaal vermeld, met tussen iedere herhalingsles een week ‘rust’. Voorlopig staan de lessen vermeld als Les 1, Les 2, etc…. maar we hopen op korte termijn de onderwerpen te kunnen geven.

Ook zijn er aan het eind van het seizoen 3 avonden reanimatie. Men dient zich op te geven voor 1 van deze avonden. Dus met een keuze van 3 is er altijd een avond die uitkomt.

Corona-virus en de lessen (deel 3)

Even weer een kort berichtje van het bestuur.
Van de zomer dachten we nog dat het najaar misschien wel de tijd was om de herhalingslessen te starten, maar helaas is de werkelijkheid iets anders. Ondertussen zijn we aan een tweede Coronagolf bezig en blijft de situatie eigenlijk onveranderd.

We hebben als bestuur overleg gehad, telefonisch(!), hebben nog advies ingewonnen en zijn tot de conclusie gekomen dat we geen enkel risico willen nemen en we willen niet eerder starten dan dat het veilig en verantwoord kan. Dit zal dan pas volgend jaar (2021) gaan worden.

Een aantal diploma’s zijn inmiddels verlopen, maar deze zijn door Aad verlengd. Het gaat om de beoordeling van de instructeur en deze wordt voor twee jaar afgegeven. Helaas is het afgelopen jaar door overmacht een verloren jaar geworden. Als we volgend jaar kunnen starten gaan we zorgen dat iedereen weer op niveau gebracht wordt, en daar passen we het herhalingsprogramma dan ook op aan.

Rest ons nog om iedereen veel sterkte toe te wensen, wees voorzichtig en we hopen dat jullie gezond blijven!

Mocht je behoefte hebben om iets te delen, of wil je gewoon even praten, schroom niet om contact met een van ons op te nemen.

Sterkte allemaal en tot volgend jaar!

Corona-virus en de lessen (deel 2)

We zijn iets meer dan een week verder en ondertussen zijn de meeste mensen er gelukkig wel van doordrongen dat we even strikt met de regels om moeten gaan, zoals het RIVM en de regering ons vertellen.

Wij hebben in de tussentijd ook niet stil gezeten en hebben het laatste gedeelte van de herhalingslessen onder de loep genomen. Na het uitvallen van evenementen en de opleiding Reanimatie/AED van begin april, moeten we helaas ook de laatste lessen van het seizoen annuleren.

Het betreft de volgende lessen:

  • 14-04-2020 – Letsels op het werk
  • 21-04-2020 – Herhaling wandelletsels

De lezen van 19 mei “Dementie en verwardheid” blijft voorlopig nog staan. We blijven de situatie volgen en houden iedereen hier op de hoogte.
Ook willen we het seizoen niet als een nachtkaars uit laten gaan en kijken nog naar een datum om deze goed, met z’n allen af te kunnen sluiten.

! Houdt de website, je “Postvak In” en Whatsapp in de gaten !

Nieuwe lesavond

Op 10 december j.l. is helaas de lesavond Reanimatie, waar men voor moest intekenen niet doorgegaan.
Nu is er voor die avond een andere datum gevonden.

Op dinsdagavond 3 maart 2020 wordt deze avond ingehaald.
Dit geldt dus voor de mensen die voor 10 december hadden ingetekend!

Aanpassing Programma 2019/2020

Zoals jullie hieronder al hebben kunnen zien is er een kleine aanpassing in het programma van dit jaar. De reanimatieles, die gepland stond voor 19-11, is komen te vervallen en wordt opgeschoven naar 4 februari van komend jaar.

Houdt hier dus rekening mee als je ingeschreven had voor 19 november.
Had je nog helemaal niet ingeschreven, dan zijn de keuzes nu 10-12-2019 of 04-02-2020. Even per email je keuze aan Aad bekend maken, of bij de eerste herhalingsles op 5 november.

Programma seizoen 2019/2020

Het programma voor het nieuwe seizoen is bekend.
U kunt dit vinden onder “Algemeen->Programma“.
De herhalingslessen zullen beginnen op dinsdag 5 november

Voor de lesavonden Reanimatie van Gé kan er op 1 van deze datums (19-11 10-12-2019 of 04-02-2020) ingetekend worden. Gé maakt er een mooie en leerzame les van.

De toetsing van de reanimatie gebeurt in de lessen Vitale functies 1, 2, en 3 die door Daniël gegeven worden.

De opleiding wandelletsels is voor de leden die deze opleiding nog niet gehad hebben! Het is vooral het leren behandelen/afplakken van blaren. Een kunst apart! Je dient wel beide avonden aanwezig te zijn.

De herhalingsles wandelletsels is uiteraard voor de leden die de opleiding wel gehad hebben.

Deze avonden staan nog onder voorbehoud omdat we op dit moment nog niet weten of de instructeur beschikbaar is.
De avonden zijn nu definitief op de opgegeven datums. U kunt ze bij deze vastpinnen in uw agenda.

Houdt de programma-pagina wel in de gaten.
Wijzigingen (al dan niet op het laatste moment) worden daar en hier geplaatst!

Reanimatielessen

De datums voor de reanimatielessen voor dit seizoen zijn bekend.
Op 29 januari, 5 februari en 12 februari zijn de herhalingslessen ingepland.

Geef via een email ( aan Aad ) uw voorkeursdatum op.
Vergeet niet daarbij een tweede datum op te geven voor het geval de eerste vol zit.

Deze datums zijn ook aan het programma toegevoegd, dus daar kunnen ze ook teruggevonden worden.

Let op: Deze lessen zijn alleen voor de leden van de vereniging.
Losse reanimatielessen voor niet-leden worden nog aangekondigd!

Programma seizoen 2018 / 2019

Het programma voor het nieuwe seizoen is bekend.
U kunt dit vinden onder “Algemeen->Programma“.
De herhalingslessen zullen beginnen op dinsdag 25 september.
We beginnen dan met Verbandleer.

Voorlopig staan de lessen voor 2018 ingevuld.
De lessen voor 2019 volgen nog.

Voor de mensen met een aantekening Wandelletsels komt er ook een herhalingsavond. Er wordt nog gekeken wanneer deze gepland kan worden.

Blijf die pagina dus in de gaten houden!