Corona-virus en de EHBO (deel 2)

Na ons laatste bericht uit het najaar van vorig jaar, kunnen we helaas nu niet veel meer melden dat we nog steeds moeten afwachten. Het bestuur is nog virtueel bij elkaar gekomen en heeft het over de stand van zaken gehad.

Voorlopig kunnen we nog niets doen. De nieuwe variant van het virus en de laatste maatregelen brengen met zich mee dat we in het gunstigste geval pas in het najaar zouden kunnen beginnen. Maar ook dat is afwachten. Hopelijk is dan iedereen ingeënt en kunnen we op een veilige manier van start met de lessen.

Het bestuur zal dan ook eerst weer samen komen om te overleggen en we willen dan ook beginnen met een ledenvergadering waar we kunnen uitleggen wat de verdere plannen zijn.

Er is ook nog goed nieuws.
De diploma’s die verlopen zijn in 2020 zijn allemaal verlengd. Helaas, en dit is iets minder goed nieuws, hebben we wel van het Oranje Kruis begrepen dat er met ingang van 2021 geen plastic pasjes meer verstrekt zouden worden. Dit geldt voor als nog alleen voor nieuwe EHBO’ers.
Mocht dat in de toekomst ook voor de “oudgedienden” gaan gelden, dan kan je een PDF uitprinten. Dit om het plastic gebruik terug te dringen.
Wil je toch een plastic pasje, dan moet daar 5,00 euro voor betaald worden.

Het bestuur heeft ook besloten dat voor het seizoen 2020-2021 geen contributie betaald hoeft te worden. Degene die al betaald hadden zullen dit teruggestort krijgen.

Verder hopen we dat het deze zomer voor iedereen wat beter wordt, geniet ervan en blijf vooral gezond!

Rest ons nog om iedereen veel sterkte toe te wensen, wees voorzichtig en we hopen dat jullie gezond blijven!

Mocht je behoefte hebben om iets te delen, of wil je gewoon even praten, schroom niet om contact met een van ons op te nemen.

Sterkte allemaal en tot in het najaar!